+40 374 885 692

Aradul sortează. TU colectează separat. Chiar contează!

Din cele 9000 de tone de deșeuri care sunt colectate lunar de către RETIM în zona 1 a județului Arad, doar o mică parte pot fi reciclate.

 

Din neglijență sau nepăsare, deșeurile sunt aruncate amestecate în containere sau la întamplare, iar această situație face imposibilă sortarea și reciclarea.Pentru ca întreg Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor (SIMD) să funcționeze este nevoie de un comportament corect al tuturor actorilor din sistem: pe de o parte cetățenii, asociațiile de locatari, agenții economici și instituțiile care produc deșeuri, iar pe de altă parte operatorul de colectare și transport, stațiile de transfer și sortare, deponeele ecologice și companiile care reciclează deșeurile.

În acest moment există o infrastructură de colectare compusă din pubele și containere separate pentru diferite categorii de deșeuri: recipiente galbene, containere albastre, containere verzi, pubele sau compostoare maro, precum și containere negre/de metal. Acestea sunt puse la dispoziția generatorilor de deșeuri fie la gospodăriile inviduale sau sedii de firmă, fie în spațiile comune la platformele de colectare.

Din ianuarie 2021, după un amplu proces de retehnologizare, a reintrat în funcțiune stația de sortare din Arad care permite o mai bună separare a deșeurilor după preluarea și transportarea lor de la utilizatorii serviciului de salubrizare.

După sortare, deșeurile din plastic, metal, hârtie, carton, sticlă care îndeplinesc cerințele necesare sunt transportate la companii specializate unde în urma unor procese industriale sunt transformate în materie primă pentru alte produse, acestea reîntorcându-se în ciclul economic. Deșeurile reziduale și cele compromise prin amestec sau prin colectare neconformă sunt de-a dreptul îngropate în deponeele ecologice, situație care este cea mai dăunătoare pentru mediu și cea care generează cele mai mari cheltuieli.

Toate categoriile de utilizatori ai serviciului de salubrizare (persoane fizice, asociații de locatari, agenți economici, instituții publice) au obligația, conform Legii 101/2006, să asigure precolectarea separată, în recipientele asigurate de operatorul serviciului, distinct inscripționate și amplasate în spații special amenajate, a deșeurilor pe care le-au generat în propria gospodărie sau ca urmare a activităților lucrative pe care le desfășoară;

Care sunt regulile colectării separate?

E foarte simplu! Tot ce este ambalaj este reciclabil!

Ce depozitez în recipientul albastru?

Hârtie şi Carton

Ce depozitez în recipientul galben?

Doze de metal și plastic

Ce depozitez în recipientul verde?

Ambalajele din sticlă

Ce depozitez în recipientul negru?

Deșeuri reziduale

Ce depozitez în recipientul maro?

Deșeurile biodegradabile

Ce se întâmplă dacă nu respect obligațiile legale de colectare separată?

Ce am de făcut în cazul în care deșeurile nu mi-au fost colectate?

Care sunt recipientele de colectare? Îți mai spunem o dată:

Ce depozitez în recipientul albastru?

Hârtie şi Carton

Ce depozitez în recipientul galben?

Doze de metal și plastic

Ce depozitez în recipientul verde?

Ambalajele din sticlă

Ce depozitez în recipientul negru?

Deșeuri reziduale

Ce depozitez în recipientul maro?

Deșeurile biodegradabile

Care este rolul meu în activitatea de colectare a deșeurilor?