+40 374 885 692
Cine suntem?

SC RETIM Ecologic Service SA este o companie înființată în 1997 în urma asocierii Consiliului Local Timișoara cu firma germană RWE. Ulterior acțiunile acesteia din urmă au fost preluate de către concernul RER. Ambii acționari dețin câte 50% dintre acțiuni.
Societatea posedă Licență ANRSC Clasa I pentru serviciul public de salubrizare a localităților și este certificată TÜV conform sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională.
Utilajele din dotare sunt în marea lor majoritate conforme standardului de poluare EURO 5 și EURO 6 și sunt monitorizate prin sistem GPS. RETIM Ecologic Service SA și-a extins activitatea înființând noi puncte de lucru în județele Arad, Alba și Timiș. În prezent RETIM Ecologic Service SA are peste 900 de angajați și deservește un total de aproximativ 700.000 de cetățeni.
Societatea pune un accent deosebit pe acțiunile de educație civică și ecologică, în special în rândul elevilor.
Aprecierea eforturilor, dar și a calității serviciilor societății s-a materializat prin desemnarea drept lider național în 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 și 2017 în Topul National al firmelor, întocmit de Camera de Comerț și Industrie a României.

Istorie RETIM

În februarie 1997, în urma analizei ofertelor primite, s-a semnat protocolul de constituire a societății româno-germane RETIM Ecologic Service SA. Partea română, reprezentată de Consiliul Local al municipiului Timișoara, aduce la capitalul social subscris patrimoniul Regiei Autonome de Salubritate, iar partea germană vine cu utilaje de salubrizare și un important aport bănesc.
Din acest moment strategia RETIM Ecologic Service SA pentru salubrizarea orașului Timișoara înseamnă un nou mod de colectare a deșeurilor menajere, recuperarea materialelor refolosibile și realizarea unui program de salubrizare stradală unitară a orașului. Prin introducerea europubelelor noul sistem de colectare se face la standarde europene.
Nivelul de performanță al utilajelor din dotare a permis încheierea de contracte pentru diverse servicii de salubrizare, în oricare dintre zonele de interes. Astfel, la acest moment, SC RETIM Ecologic Service SA deservește populația din municipiul Timișoara și localitățile din Zona 1 – Timiș, municipiul Lugoj și localitățile din Zona 0 – Timiș, municipiu Arad și localitățile din Zona 1 – Arad.
Venind permanent în întâmpinarea cerințelor clienților, existenți sau potențiali, societatea pune la dispoziția persoanelor fizice sau juridice interesate o paletă diversificată de prestații, recipiente de precolectare și mijloace de colectare și transport adecvate.
Autogunoierele, automăturătoarele, sistemele ALL-IN-ONE, abrollkipperele, presocontainerele de 22 mc, recipientele de precolectare pentru populație, agenți economici, pentru deșeuri reciclabile și, nu în ultimă instanță, utilajele de încărcat și tractoarele cu remorcă. Sunt utilaje cu ajutorul cărora RETIM Ecologic Service prestează servicii de salubrizare și transport.
În contextul activității strâns legate de gospodăria comunală, precum și de activitatea curentă, SC RETIM Ecologic Service SA a abordat noi domenii de activitate, dotându-se special acestui scop cu utilaje specifice serviciilor de iarnă.
RETIM Ecologic Service pune, de asemenea, un accent deosebit pe acțiunile de educație civică și ecologică a cetățenilor orașului și mai ales a copiilor, în sensul respectării normelor ecologice de viață. Pentru aceasta s-au editat broșuri, cărți pentru copiii din învățământul preșcolar și școlar și au fost folosite toate mijloacele mass-media locale. Tot în acest scop, RETIM Ecologic Service a organizat împreună cu elevii de la școlile din oraș acțiuni de curățenie a spațiilor din incinta școlilor și a celor aflate în vecinătatea acestora.
Începând cu anul 1997 activitatea societății cu capital privat s-a îmbunătățit permanent, obținând în mod constant locul I pe județ la activitatea „Servicii Sociale – întreprinderi mari“ (peste 250 angajați), atât datorită realizărilor, ca urmare a aportului în natură al partenerului german, cât și extinderea activității pe alte piețe în afara județului Timiș.
Toate aceste realizări, precum și cerințele legislației române și ale economiei de piață la nivelul U.E. în domeniul în care activăm, ne-au condus la implementarea în cadrul organizației a sistemului integrat de management: calitate – mediu (ISO 9001; 14001; 45001).
Astfel, necesitatea, oportunitatea, precum și calculul tehnico-economic al distrugerii sub orice formă a deșeurilor colectate ne-au condus la soluția unei depozitări ecologice zonale, soluție agreată de către UE, bănci cofinanțatoare, precum și de către comunitățile locale.
Recunoașterea statutului de organizație care se conformează cerințelor standardelor U.E. ne-a fost certificată de către organisme cu recunoaștere internațională, fapt ce denotă un limbaj și o metodologie comună în abordarea segmentului de activitate deservit.

Dotări și utilaje

Pentru a face fată provocărilor viitorului privind gestionarea deșeurilor și pentru protecția mediului în care trăim, SC RETIM Ecologic Service SA investește masiv.

Societatea se află într-o permanentă campanie de modernizare și înnoire a dotărilor specifice activității de salubrizare, acțiune care a început încă din anul 2003.
Astfel, în prezent se află în exploatare 147 de autogunoiere (cu capacități de 6, 16, 18, 23 și 25 mc), 2 automăturători, 4 autoplatforme pentru containere de 7 mc şi 19 autoplatforme pentru containere de 22 mc şi presocontainere, 10 încărcătoare frontale, 23 autoutilitare, 4 presocontainere de 28 mc, 16 containere de 22 mc, 52 de containere și presocontainere de 20 mc,  85 de containere de 2 mc, 99 containere de 7 mc, 675 de containere de 1,1 mc, peste 200.000 de europubele de 240 l şi 120 l. De asemenea sunt folosite 2 autostropitori de mare capacitate, 4 autotractoare, 2 autospeciale, 3 tractoare, 17 remorci și semiremorci, 2 motostivuitoare, 1 compactor, 1 buldozer.

Toate noile dotări auto ale societății se încadrează în cerințele nivelului redus de poluare a mediului, numărul total de utilaje noi de care dispune societatea fiind în prezent de 140. Începând cu anul 2003 S.C. RETIM Ecologic Service SA a investit în dotări situate la nivelul cerințelor Uniunii Europene, în medie, câte 4 milioane euro anual.

Strategie și dezvoltare

Strategia RETIM Ecologic Service privind salubrizarea înseamnă acum un alt mod de colectare a deșeurilor menajere, realizarea unui program de salubrizare stradală unitară, protecția mediului, recuperarea materialelor refolosibile și valorificarea superioară a deșeurilor solide urbane.

Legislația de protecție a mediului tot mai severă, creșterea continuă a prețului combustibililor fosili și dezvoltarea tehnicii vor conduce la creșterea capacității concurențiale a materiilor prime și combustibililor secundari.

În acest fel, managementul deșeurilor se transformă în managementul resurselor, deșeurile devenind o sursă de materii prime și combustibil secundar, cu efect direct și imediat asupra mediului.

Certificări şi diplome