+40 374 885 692
RETIM

Servicii

În această secţiune vei găsi informaţii despre serviciile noastre.

Închiriere containere

Informații cu privire la transportul și eliminarea deșeurilor din construcții rezultate din amenajări/demolări/desființări de construcții :

 • RETIM Ecologic Service SA încheie contracte cu fiecare beneficiar, la solicitarea acestora, în baza documentelor deținute de acesta (Certificatul de Urbanism/C.F/ C.I /CUI), condițiile comerciale de prestare a serviciului fiind stabilite prin contractul încheiat.
 • Contractul încheiat cu operatorul autorizat RETIM Ecologic Service SA asigură îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege privind obligațiile beneficiarului referitor la eliminarea deșeurilor din construcții.
 • În baza actelor deținute de către beneficiar se va încheia contractul și se va expedia pe adresa de email.
 • Contractul se poate încheia pe loc direct la Biroul Relații Clienți RETIM sau online la adresa de email: radu.ungur@retim.ro;  eduard.badinschi@retim.ro;   tatiana.manole@retim.ro.
 • La încheierea contractului se va emite factura proforma privind plata contractului.
 • După ce este primită dovada plății, se va trimite contractul semnat de către RETIM Ecologic Service SA și factura fiscală.

Preț persoane fizice : 1.213,80 lei (TVA inclus).

Preț persoane juridice : 1.200 lei + TVA .

 • Contractul este valabil un an de zile de la data semnării lui.
 • Suma achitată la încheierea contractului va fi scăzută din factura finală emisă de prestator pentru serviciile comandate cu condiția ca beneficiarul să închirieze cel puțin un container pentru eliminarea deșeurilor – conform condițiilor de mai jos.

______________

RETIM oferă  clienților din Timișoara, zona periurbană, Lugoj, Buziaș, Recaș și localitățile din mediul rural servicii de închiriere containere speciale pentru colectarea, transportul și eliminarea deşeurilor din construcţii şi demolări astfel:

 • 1,7 mc (doar pentru municipiul Timișoara)
 • 3mc (doar pentru municipiul Timișoara)
 • 7 mc (toate localitățile menționate mai sus)
 • 22 mc (toate localitățile menționate mai sus).

Tipuri de deșeuri care pot fi preluate în baza contractului încheiat:

 • pământ,
 • lemn,
 • amestecuri de beton
 • cărămizi,
 • țigle
 • materiale ceramice.

PREȚUL pentru colectarea, transportul și eliminarea deseurilor din construcții/inerte pentru:
Persoane juridice este de 300 lei/ mc + TVA
la care se adaugă
Chirie container 1,7mc = 8 lei/ zi + TVA; disponibil doar pentru municipiul Timișoara, maximum 3 zile lucrătoare de la data amplasării.
Chirie container 3mc = 10 lei/ zi + TVA; doar pentru municipiul Timișoara, maximum 3 zile lucratoare de la data amplasarii.
Chirie container 7mc = 14 lei/ zi + TVA; maximum 5 zile lucrătoare de la data amplasării
Chirie container 22mc = 30 lei/ zi + TVA; maximum 10 zile lucrătoare de la data amplasării

Persoane fizice este de 303,45 lei/mc (TVA inclus)

la care se adaugă
Chirie container 1,7mc = 9,50lei/ zi (TVA inclus); disponibil doar pentru municipiul Timișoara, maximum 3 zile lucrătoare de la data amplasării.
Chirie container 3mc = 11,90 lei/ zi (TVA inclus); doar pentru municipiul Timișoara, maximum 3 zile lucratoare de la data amplasarii.
Chirie container 7mc = 16,60 lei/ zi (TVA inclus); maximum 5 zile lucrătoare de la data amplasării
Chirie container 22mc = 35,70 lei/ zi (TVA inclus); maximum 10 zile lucrătoare de la data amplasării

1. Beneficiază persoanele fizice şi persoanele juridice, inclusiv cei care nu dețin contract de salubrizare, dar achită în avans contravaloarea prestației;
2. Se verifică situaţia financiară/creanțe la Biroul Contractare – relații cu clienții;
3. Se completează un Contract / Formular de comandă online la adresele de email radu.ungur@retim.ro sau fizic la Biroul Relații Clienți de la sediul RETIM din Timișoara, Str. Gheorghe Lazăr, nr. 24 care cuprinde datele personale (BI/CI, adresă, telefon, număr înregistrare ORC, Cod Fiscal, cont bancă, ștampilă), capacitatea containerului şi locaţia unde clientul doreşte amplasarea lui, precum şi perioada pentru care are nevoie de container, urmând ca RETIM să programeze amplasarea containerului.

În cazul existenței unui contract de prestări servicii încheiat cu plata la termen pentru transportul și colectarea deșeurilor din construcții/demolări, valoarea prestației este facturată separat în baza bonurilor de transport confirmate de beneficiar pentru cursele efectuate la sfârșitul fiecărei luni calendaristice.

Închiriere containere
RETIM

Servicii

În această secţiune vei găsi informaţii despre serviciile noastre.

INAPOI LA SERVICII