+40 374 885 692
RETIM

Servicii

În această secţiune vei găsi informaţii despre serviciile noastre.

Închiriere containere

1. Beneficiază persoanele fizice şi persoanele juridice, inclusiv cei care nu dețin contract de salubrizare, dar achită în avans contravaloarea prestației;
2. Se verifică situaţia financiară/creanțe la Biroul Contractare – relații cu clienții;
3. Se completează un Contract / Formular de comandă online la adresele de email radu.ungur@retim.ro sau gabriela.hanes@retim.ro sau fizic la Biroul Relații Clienți de la sediul RETIM din Timișoara, Str. Gheorghe Lazăr, nr. 24 care cuprinde datele personale (BI/CI, CNP, adresă, telefon, număr înregistrare ORC, Cod Fiscal, cont bancă, ștampilă), capacitatea containerului şi locaţia unde clientul doreşte amplasarea lui, precum şi perioada pentru care are nevoie de container. Contravaloarea serviciului se achită în AVANS, urmând ca RETIM să programeze amplasarea containerului.

ATENȚIE! Închirierea containerelor de 1,7 mc nu este, momentan, disponibilă!

În cazul existenței unui contract de prestări servicii încheiat cu plata la termen pentru transportul și colectarea deșeurilor din construcții/demolări, valoarea prestației este facturată separat în baza bonurilor de transport confirmate de beneficiar pentru cursele efectuate la sfârșitul fiecărei luni calendaristice.

Închiriere containere
RETIM

Servicii

În această secţiune vei găsi informaţii despre serviciile noastre.

INAPOI LA SERVICII