+40 374 885 692

Biodegradabil Arad

Colectarea separată a deșeurilor biodegradabile în Arad, Curtici, Nădlac, Pecica, Pâncota și Sântana

Din data de 4 martie 2020, RETIM a început colectarea separată a deșeurilor biodegradabile în municipiul Arad.

Din data de 25 noiembrie 2019, RETIM colecteaza separat deșeurile biodegradabile în localitățile Curtici, Nădlac, Pecica, Pâncota și Sântana.

Deșeurile biodegradabile sunt deșeurile care se descompun în mod natural și care nu poluează mediul înconjurător. Lista acestor deșeuri include, dar nu se limitează la:

– resturi de fructe și legume proaspete sau gătite;

– resturi de pâine și cereale;

– zaț de la cafea / resturi de ceai;

– cartoane și hărtii care nu pot fi reciclate (murdare sau ude);

– coji de ouă;

– coji de nuci;

– păr și blană;

– haine vechi din fibre naturale (lână, bumbac, mătase) mărunțite;

– plante de casă;

– resturi vegetale din curte (frunze, crengi și nuiele mărunțite, flori);

– bucăți de lemn mărunțit;

– rumeguș, fân și paie;

RETIM atrage atenția asupra faptului că nu este permisă depozitarea în pubela maro a  deșeurilor verzi rezultate din toaletarea curților si grădinilor (crengi, iarbă).

Deșeurile biodegradabile se vor colecta separat de celelalte deșeuri din gospodărie în pubela maro. Gospodăriile care nu au primit încă pubela maro se pot adresa Primăriilor locale pentru a primi una.

O atenție deosebită trebuie acordată deșeurilor de origine animală care nu se depozitează in pubela maro precum carne, pește, oase, lactate, excremente!

Astfel ca urmare a introducerii colectării separate a deșeurilor biodegradabile, gospodăriile din cele cinci localități vor colecta separat deșeurile menajere după cum urmează:

– deșeurile biodegradabile în pubela maro

– deșeurile reziduale în pubela neagră

– deșeurile reciclabile din plastic și aluminiu in pubela galbenă

– deșeurile reciclabile din sticlă în containerele stradale verzi

– deșeurile reciclabile din carton și hârtie în containerele stradale albastre

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că aveți obligația legală, conform regulamentului de salubrizare a județului Arad, să nu introduceți în recipientele de colectare deșeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcții, din toaletarea pomilor sau curățarea și întreținerea spațiilor verzi. În caz contrar operatorul va fi nevoit să refuze colectarea recipientelor cu conținut neconform.

Graficul de colectare pentru deșeurile biodegradabile din municipiul Arad

TRASEE COLECTARE BIODEGRADABIL ARAD (fisier pdf)

Graficul de colectare pentru deșeurile biodegradabile din orasele Curtici, Nădlac, Pecica, Pâncota și Sântana:

TRASEE COLECTARE BIODEGRADABIL CURTICI, NĂDLAC, PECICA, PÂNCOTA ȘI SÂNTANA (fisier pdf)