+40 374 885 692
Angajăm Manager Deponeu de Deșeuri Nepericuloase
Ghizela

Suntem în căutare de colegi noi! Angajăm Manager Deponeu de Deșeuri Nepericuloase, pentru Deponeul Ecologic Ghizela din jud. Timiș! Află mai multe!

Ce presupune această poziție?

Responsabilități:

 • Conduce şi coordonează activitatea Deponeului de Deșeuri Nepericuloase Ghizela şi a personalului din subordine.
 • Stabileşte şi repartizează sarcini şi responsabilităţi coordonatorilor din subordinea să, asigură utilizarea efectivă a timpului de muncă, verifică în permanenţă modul în care salariaţii îşi îndeplinesc atribuţiile de serviciu şi dispoziţiile primite, îndrumă activitatea profesională a subordonaţilor.
 • Urmarește și avizează raportările de producție.
 • Răspunde de organizarea activității de întreţinere şi reparaţii periodice a mijloacelor fixe precum și de urmărirea eficienței lucrărilor.
 • Răspunde de respectarea procedurilor privind Manualele de operare și administrare din cadrul sistemului.
 • Urmărește respectarea procedurilor privind intrarea deșurilor în punctul de lucru Ghizela.
 • Urmăreşte activitatea de gestionarea a deșeurilor intrate în stație în vederea sortării mecanice și manuale;
 • Organizează și urmărește activitatea de depozitare, încărcare și livrare a deșeurilor sortate mecanic sau manual, inclusiv cantitatea de deșeuri biodegradabile.
 • Coordonează elaborarea necesarului de produse/servicii pentru derularea optimă a activității în cadrul punctului.
 • Participa la evaluarea și re-evaluarea furnizorilor terți de servicii de service a echipamentelor din dotarea punctului.
 • Participa la recepția serviciilor de service furnizate de terțe firme specializate pentru echipamentele din dotarea punctului.
 • Transmite operativ zilnic la sediu compartimentelor responsabile toate datele privind ţinerea sub control a proceselor care se derulează în cadrul staţiei, inclusiv a indicatorilor de performanţă stabiliţi lunar.
 • Însoţeşte organele de control, întocmeste un program de măsuri şi urmărește realizarea măsurilor stabilite în termenul propus.
 • Urmăreşte aplicarea corecțiilor, acţiunilor corective și preventive stabilite pentru procesele pe care le coordonează.
 • Monitorizează performanţa sistemului integrat de management din cadrul punctului de lucru şi asigură îmbunătăţirea continuă a performanţei de calitate-mediu-securitate și sănătate a muncii.
 •  Participa împreună cu responsabilul de mediu la identificarea și evaluarea aspectelor de mediu aferente punctului.
 •  Participa și organizează alături de responsabilul de mediu verificarea nivelului de noxe, respectiv zgomot pentru conformarea  cu actele de reglementare.
 • Asigura și urmărește zilnic funcționarea platformei TMB ( Tratare Mecanico Biologică), funcționarea stației de epurare levigat, epurare ape menajere, clorinare, funcționarea laboratorului chimic și a celorlalte stații din cadrul DDN Ghizela.
 • Asigura centralizarea datele meteo înregistrate zilnic
 • Are obligația de a verifică centralizatoarele cumulative cu cantitățile de deșeuri înregistrate la Punctul de lucru Ghizela;
 • Coordonează activitățile de întreținere a perdelei vegetale respective a spatilor verzi
 • Asigura prelevarea probelor din deșeuri și le pune la dispoziția laboratorului stației (SSDM) sau laboratorului de la punctul de lucru DDN Ghizela pentru analize.
 • Are obligația de a asigura funcționarea sistemului de evacuare a apelor pluviale
 • Are obligația de a controla anual sistemul de drenaj ( în cazul aparițiilor unor probleme constatate vor fi înregistrate: deformări, fisuri, rupturi, deteriorări ale imbinarilor și depuneri de cruste).
 • Are obligația de a asigura funcționarea stației de tratare levigat.
 • Are obligația de a asigura funcționarea canalizării și instalațiilor de epurare a apelor uzate menajere

 

Care sunt cerințele și beneficiile?

Cerințe:

 • Studii superioare profil tehnic – inginer;
 • Utilizarea tehnicii de calcul şi a aplicaţiilor soft;
 • Cursuri în domeniul mediului: Responsabil Gestionarea Deșeurilor;
 • Curs Management de Proiect;
 • Cunoaşterea legislației în domeniul mediului;
 • Permis de conducere auto categoria B;
 • Confidenţialitate, loialitate, spirit de echipă;
 • Abilităţi de comunicare, de planificare şi coordonare;
 • Disponibilitate la program prelungit;
 • Disponibilitate la deplasări;
 • Spirit de iniţiativă şi organizare;
 • Experienţă în domeniu de minim 3 ani.

Beneficii:

 • salariu fix + tichete de masă;
 • bonus de performanță;
 • al 13-le salariu;
 • Bonus de Paște și de crăciun;
 • contract de muncă pe perioada nedeterminată;
 • training-uri de pregătire;
 • oportunitatea de a lucra în cadrul unei companii reputabile, având activitate regională.

 

Dacă dorești să aplici, trimite-ne CV-ul tă la adresa de mail: recrutare@retim.ro sau aplică direct pe site, mai jos!


* Prin transmiterea cv-ului dvs pentru această poziție sunteți de acord cu preluarea și prelucrarea informațiilor personale, ce vor fi accesate de persoanele responsabile cu procesul de recrutare în cadrul companiei RETIM ECOLOGIC SERVICE SĂ.

APLICĂ

  *Atasati doar fisiere de tip JPG|PNG|DOC|DOCX|PDF, de maxim 5MB

  Inapoi