+40 374 885 692

Zona 0, Ghizela – Dezbatere publică

APM Timiș vă invită să participați  în data de 12.07.2022 la ora 15.00 la sediul Primăriei comunei Ghizela, din comuna Ghizela, str. Principală, nr. 41, jud. Timiș, la ședința de dezbatere publică a documentelor de susținere a solicitării pentru revizuirea autorizației integrate de mediu, având  activitatea încadrată în Anexa 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, la punctul 5.

Gestionarea deșeurilor

5.3.a.eliminarea deşeurilor nepericuloase cu o capacitate de peste 50 de tone/zi, implicând, cu excepţia activităţilor care intră sub incidenţa prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare, desfăşurarea uneia sau mai multora dintre următoarele activităţi: (i) tratarea biologică; 

5.4. Depozitele de deşeuri, astfel cum sunt definite la art. 3 alin 2 lit. b) din OUG 2/2021 privind depozitarea deșeurilor, care primesc peste 10 tone de deşeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone, cu excepţia depozitelor pentru deşeuri inerte, amplasata în sat Șanovița, comuna Ghizela, Depozitul de Deşeuri Nepericuloase Ghizela, jud. Timiș, titular RETIM ECOLOGIC SERVICE SA.

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al activității pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Timișoara, Bv. Liviu Rebreanu, nr.18 – 18 A, jud. Timiș, tel. 0256/ 491795.

Observațiile publicului formulate în scris se primesc zilnic, la secretariatul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Timișoara, Bv. Liviu Rebreanu, nr.18 – 18 A, jud. Timiș, până la data audierii publice.