+40 374 885 692

RETIM și ADI SIGD anunță modificări cu privire la facturarea și tarifele serviciilor de colectare și transport a deșeurilor municipale pentru Zona 1 a județului Arad

Operatorul RETIM Ecologic Service S.A. și Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad (ADI SIGD) anunță modificări cu privire la facturarea și tarifele serviciilor de colectare și transport a deșeurilor municipale pentru Zona 1 a județului Arad.

 1. Modul de prezentare a tarifelor pe factura emisă de operator pentru beneficiarii serviciului de salubritate

Conform noii legislații în domeniu (Ordinul nr. 640/2022, OUG 92/2021), operatorul este obligat să prezinte tarifele practicate către utilizatorii serviciului de salubritate pe toate componentele acestuia.

Utilizatorii vor vedea pe factura emisă în această lună în mod detaliat din ce sunt compuse sumele pe care le plătesc, astfel:

 1. Persoanele fizice din mediul urban

– tariful aferent activității de colectare și transport a deșeurilor menajere – activitate prestată de operatorul RETIM Ecologic, cu următoarele componente:

 • Tarif de colectare și transport deșeuri reziduale
 • Tarif de colectare și transport deșeuri biodegradabile
 • Tarif de colectare și transport deșeuri reciclabile hârtie/carton
 • Tarif de colectare și transport deșeuri reciclabile plastic/metal
 • Tarif de colectare și transport deșeuri reciclabile sticlă

– tariful aferent activităților de tratare și eliminare a deșeurilor colectate – servicii prestate de operatorii instalațiilor specializate, cu următoarele componente:

 • Pentru deșeurile reciclabile colectate separat (hârtie/carton, plastic/metal/sticlă) – Tarif sortare, Depozitare – indicator de performanță sortare, CEC indicator de performanță sortare
 • Pentru deșeurile biodegradabile colectate separat – Tarif compostare, Depozitare – indicator de performanță compostare, CEC – indicator de performanță compostare
 • Pentru deșeurile reziduale colectate separat – Tarif depozitare deșeu rezidual, CEC depozitare deșeuri reziduale
 1. Persoanele fizice din mediul rural

Structura de tarif este similară cu cea din mediul urban cu excepția serviciului de colectare separată a deșeurilor biodegradabile, care nu se prestează în mediul rural.

Tot în cadrul facturii emise de operator, vor fi evidențiate și sumele ce se scad din valoarea facturii, provenite de la organizațiile de tip OIREP*. Reducerile OIREP se aplică doar persoanelor fizice și sunt calculate lunar de către ADI SIGD Arad, în baza cantităților de deșeuri reciclate și valorificate de fiecare UAT în parte.

Un grad mai mare de colectare separată și valorificare a deșeurilor reciclabile va avea ca efect direct o reducere mai mare a facturii.

Având în vedere necesitatea adaptării sistemului informatic al operatorului la facturarea în noile condiții impuse de legislație, vă informăm că factura emisă la 30.06.2023, cuprinde sumele de plată aferente prestațiilor serviciilor de salubritate pentru perioada 25-30.04.2023, 1-31.05.2023 și 1-30.06.2023, acestea nefiind facturate anterior.

Pe această factură se regăsește de asemenea deducerea OIREP aferentă perioadei 25.04 – 31.05.2023.

 1. Tarifele aplicabile începând cu 25.04.2023, odată cu intrarea în vigoare a Contractului  de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale din județul Arad ZONA 1, nr. 1440/23.03.2023, aprobate în cadrul Hotărârii AGA ADI SIGD nr. 360/23.03.2023, sunt:
  UrbanRural
Componentă Tarif lei cu TVA/pers/
lună
lei cu TVA/pers/
lună
Tarif de colectare și transport deșeuri rezidualeRezidual                                 3.28                                 2.92
Tarif de colectare și transport deșeuri biodegradabileBio                                 2.13                                     –  
Tarif de colectare și transport deșeuri reciclabile hârtie/cartonH/C                                 1.26                                 0.69
Tarif de colectare și transport deșeuri reciclabile plastic/metalP/M                                 1.15                                 0.63
Tarif de colectare și transport deșeuri reciclabile sticlăSticla                                 0.29                                 0.15
Total colectare și transport                                  8.11                                 4.39
Tarif sortareReciclabil                                 0.76                                 0.41
Tarif compostareBio                                 1.71                                     –  
Tarif depozitareRezidual                                 2.12                                 1.76
Depozitare – indicator de performanță sortareReciclabil                                 0.25                                 0.14
Depozitare – indicator de performanță compostareBio                                 0.15                                     –  
CEC depozitare deșeuri rezidualeRezidual                                 1.56                                 1.30
CEC – indicator de performanță sortareReciclabil                                 0.19                                 0.10
CEC – indicator de performanță compostareBio                                 0.11                                     –  
Total servicii de tratare și eliminare deșeuriTotal                                 6.85                                 3.71
Tarif final lei/persoane/luna cu TVA inclus                               14.96                                 8.10

*OIREP – Organizația de Implementare a Răspunderii Extinse a Producătorului:

Organizație care Implementează Obligațiile privind Răspunderea Extinsă a Producătorului, care acoperă costurile de colectare separată, de transport şi tratare, inclusiv tratarea necesară pentru îndeplinirea obiectivelor naţionale de gestionare a deşeurilor stabilite la nivelul Uniunii Europene.