+40 374 885 692

Informare cu privire la noile tarife de facturare a serviciului de salubrizare din Zona 1 a județului Arad

Având în vedere majorarea valorii contribuției pentru economia circulară începând cu 1 ianuarie 2024, de la 80 lei/ tona depozitată la 160 lei/ tona depozitată + TVA (conform Legii nr. 175/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu), majorare aprobată prin Hotărârile ADI SIGD nr. 431, 437 și 438/29.12.2023, se vor modifca tarifele de facturare către utilizatori din Zona 1 a județului Arad începând cu 01.01.2024.

Concomitent cu aprobarea acestor costuri de tratare a deșeurilor au fost aprobate și noile tarife de facturare prezentate mai jos.

Tarifele de facturare aplicabile utilizatorilor începând cu 1 ianuarie 2024 sunt:

Persoane juridice

RezidualBiodegradabil-doar in mediul URBANHârtie & CartonPlastic & MetalSticlă
Tarif colectare deșeuri reciclabilelei/mc41.5518.15183.79
Tarif colectare biodeșeurilei/mc101.74
Tarif colectare deșeuri rezidualelei/mc165.00
Tarif sortarelei/mc15.9411.96119.60
Tarif compostarelei/mc64.66
Tarif depozitarelei/mc40.57
CEC depozitarelei/mc56.00
CEC indicator de performanță sortarelei/mc14.0014.0014.00
CEC indicator de performanță compostarelei/mc6.40
Depozitare – indicator de performanță sortarelei/mc10.1410.1410.14
Depozitare- indicator performanță compostarelei/mc4.05
VALOARE SERVICII, exclusiv TVAlei/mc261.57176.8581.6354.25327.53

Persoane fizice

UrbanRural
Componentă Tariflei cu TVA/pers/
luna
lei cu TVA/pers/
luna
Tarif de colectare și transport deșeuri rezidualeRezidual3.282.92
Tarif de colectare și transport deșeuri biodegradabileBio2.13
Tarif de colectare și transport deșeuri reciclabile hârtie/cartonH/C1.260.69
Tarif de colectare și transport deșeuri reciclabile plastic/metalP/M1.150.63
Tarif de colectare și transport deșeuri reciclabile sticlăSticlă0.290.15
Total colectare si transport8.114.39
Tarif sortareReciclabil1.861.01
Tarif compostareBio2.18
Tarif depozitareRezidual2.271.88
Depozitare – indicator de performanță  sortareReciclabil0.270.14
Depozitare – indicator de performanță compostareBio0.15
CEC – depozitare deșeuri rezidualeRezidual3.132.62
CEC – indicator de performanță  sortareReciclabil0.370.20
CEC – indicator de performanță compostareBio0.21
Total servicii de tratare și eliminare deșeuriTotal10.445.85
Tarif final lei/persoane/lună cu TVA Inclus18.5510.24

RETIM extinde serviciile de gestionare a deșeurilor în județul Arad, Zona 1 pentru următorii 8 ani

RETIM Ecologic Service S.A. anunță că:

 • din data de 24 aprilie 2024, colectarea separată a deșeurilor generate de populația municipiului Arad va fi asigurată în continuare de operatorul de salubrizare RETIM, pentru următorii 8 ani, ca urmare a câștigării licitației de atribuire a serviciului, organizată de ADI SIGD;
 • în noul contract vor exista campanii de colectare GRATUITĂ pentru deșeurile voluminoase, deșeurile periculoase menajere și deșeurile textile, precum și servicii de colectare la cerere pentru deșeuri din construcții și desființări, deșeuri verzi (vegetale) provenite din gospodării și deșeuri voluminoase;
 • vor fi făcute investiții în utilaje, recipiente și mijloace de colectare de peste 3 milioane de euro, dintre care aproape 2 milioane de euro pentru reînoirea flotei de mașini.

Ce trebuie să rețină utilizatorii serviciului de salubrizare din zona deservită de RETIM în județul Arad

Contractului de servicii de salubrizare pentru Zona 1 a județului Arad include municipiul Arad, orașele Curtici, Nădlac, Pâncota, Pecica, Sântana și comunele Covăsânț, Dorobanți, Fântânele, Felnac, Frumușeni, Iratoșu, Livada, Macea, Peregu Mare, Secusigiu, Semlac, Șagu, Șeitin, Șiria, Șofronea, Vinga, Vladimirescu, Zădăreni şi Zimandu Nou.

Contract reînoit cu operatorul RETIM

RETIM subliniază necesitatea ca toți utilizatorii, atât persoane fizice, cât și juridice, să încheie contracte valide pentru colectarea deșeurilor cu operatorul desemnat. Neîncheierea acestuia se sancționează de către autorități conform Legii nr. 101/2006, cu amendă între 500 și 1000 de lei, iar utilizatorii fără contract valid vor achita o taxă specială de salubrizare, care poate fi mai mare decât valoarea serviciilor RETIM.

Începând cu data de 8 ianuarie 2024, reprezentanții RETIM vor merge la fiecare utilizator pentru a încheia noile contracte. Cu această ocazie, agenții RETIM vor preda materiale informative cu regulile de colectare separată și noile servicii la cerere, vor distribui sacii pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile (pentru gospodăriile individuale) și vor monta pe recipiente identificatori de tip RFID.

Contractele se vor semna electronic, pe tabletă, urmând ca ulterior să fie trimise și în format fizic, împreună cu prima factură.

Începând cu data de 15 ianuarie 2024, utilizatorii vor putea încheia contractele și în punctele fixe organizate în fiecare oraș/comună, lista acestor puncte și programul de funcționare urmând a fi publicate pe site-ul operatorului și al primăriilor locale.

Colectarea deșeurilor pe fracții separate

Colectarea deșeurilor menajere se va realiza ca până acum, respectiv pentru persoanele fizice din urban, care locuiesc la blocuri și case, se va face tot pe 5 fracții, deșeuri reciclabile din ambalaje din sticlă, deșeuri reciclabile din plastic și metal, deșeuri reciclabile din hârtie și carton, deșeuri biodegradabile și deșeuri reziduale.

Pentru persoanele care locuiesc în mediul rural din județul Arad, colectarea se va face pe 4 fracții: deșeuri reciclabile din ambalaje sticlă, deșeuri reciclabile din plastic și metal, deșeuri reciclabile din hârtie și carton și deșeuri reziduale. Deșeurile biodegradabile se vor composta individual de către populație.

Toate informațiile privind regulile de colectare separată a deșeurilor sunt disponibile pe site-ul RETIM, în secțiunea Utile – Arad – www.retim.ro/utile-arad/ghid-arad

Programul de colectare

Programul de colectare va fi comunicat utilizatorilor prin mai multe canale înainte de 24 aprilie 2024, respectiv printr-un calendar distribuit din poartă în poartă, prin publicarea în mass-media, pe social media și pe site-ul RETIM, în secțiunea Utile – Arad – www.retim.ro/utile-arad/programe-de-colectare .

Tarifele actualizate pentru serviciile de salubrizare

Tarifele ce se vor aplica din 24 aprilie 2024, în conformitate cu contractul de concesiune, sunt următoarele:

 • Populație (persoane fizice, asociații de locatari)
  • pentru populație urban este de 14,11 lei/persoană/lună fără TVA, respectiv16,79 lei/persoană/lună cu TVA
  • pentru populație rural este de 8,25 lei/persoană/lună fără TVA, respectiv9,81 lei/persoană/lună cu TVA
 • Persoane juridice (agenți economici, instituții publice)
  • pentru sticlă este de 213,77 lei/mc fără TVA
  • pentru plastic/metal este de 43,52 lei/mc fără TVA
  • pentru hârtie/carton este de 49,83 lei/mc fără TVA
  • pentru biodegradabil este de 113,18 lei/mc fără TVA
  • pentru rezidual este de 253,41 lei/mc fără TVA

Elementele de noutate în cadrul noului contract: campanii GRATUITE de colectare voluminoase, periculoase și textile și servicii la cerere

Pentru persoanele fizice, RETIM va desfășura campanii de colectare GRATUITĂ a deșeurilor voluminoase (ex. mobilier, covoare, saltele, mochete etc.), a deșeurilor periculoase din menajer (ex. baterii, dar nu acumulatori auto, tuburi fluorescente, cutii de vopseluri, lacuri, solvenți, spray-uri etc.), dar și a deșeurilor textile (haine, perdele, draperii etc.).

Programul campaniilor precum și modul de desfășurare al acestora va fi comunicat populației anual și cu cel puțin o săptămână înainte de demararea fiecărei campanii, prin distribuirea de afișe infomative din poartă în poartă.

Serviciile la cerere, contra-cost, pe care le va oferi RETIM se referă la colectarea deșeurilor din construcții și desființări, a deșeurilor verzi provenite din gospodării (iarba, frunze, crengi, resturi vegetale suplimentar fata de cele colectate in limita capacitatii pubelei maro  etc.) și a deșeurilor voluminoase – pentru acestea din urmă doar în afara campaniilor periodice.

Cetățenii care doresc detalii despre modalitatea de semnare a noului contract pentru serviciile de salubritate valabile din luna aprilie a anului 2024, pot contacta compania RETIM prin email, la contractarearad@retim.ro sau la numărul de telefon +40 374 885 692, de luni până vineri, în intervalul orar 07:00 – 19:00.

RETIM și ADI SIGD anunță modificări cu privire la facturarea și tarifele serviciilor de colectare și transport a deșeurilor municipale pentru Zona 1 a județului Arad

Operatorul RETIM Ecologic Service S.A. și Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad (ADI SIGD) anunță modificări cu privire la facturarea și tarifele serviciilor de colectare și transport a deșeurilor municipale pentru Zona 1 a județului Arad.

 1. Modul de prezentare a tarifelor pe factura emisă de operator pentru beneficiarii serviciului de salubritate

Conform noii legislații în domeniu (Ordinul nr. 640/2022, OUG 92/2021), operatorul este obligat să prezinte tarifele practicate către utilizatorii serviciului de salubritate pe toate componentele acestuia.

Utilizatorii vor vedea pe factura emisă în această lună în mod detaliat din ce sunt compuse sumele pe care le plătesc, astfel:

 1. Persoanele fizice din mediul urban

– tariful aferent activității de colectare și transport a deșeurilor menajere – activitate prestată de operatorul RETIM Ecologic, cu următoarele componente:

 • Tarif de colectare și transport deșeuri reziduale
 • Tarif de colectare și transport deșeuri biodegradabile
 • Tarif de colectare și transport deșeuri reciclabile hârtie/carton
 • Tarif de colectare și transport deșeuri reciclabile plastic/metal
 • Tarif de colectare și transport deșeuri reciclabile sticlă

– tariful aferent activităților de tratare și eliminare a deșeurilor colectate – servicii prestate de operatorii instalațiilor specializate, cu următoarele componente:

 • Pentru deșeurile reciclabile colectate separat (hârtie/carton, plastic/metal/sticlă) – Tarif sortare, Depozitare – indicator de performanță sortare, CEC indicator de performanță sortare
 • Pentru deșeurile biodegradabile colectate separat – Tarif compostare, Depozitare – indicator de performanță compostare, CEC – indicator de performanță compostare
 • Pentru deșeurile reziduale colectate separat – Tarif depozitare deșeu rezidual, CEC depozitare deșeuri reziduale
 1. Persoanele fizice din mediul rural

Structura de tarif este similară cu cea din mediul urban cu excepția serviciului de colectare separată a deșeurilor biodegradabile, care nu se prestează în mediul rural.

Tot în cadrul facturii emise de operator, vor fi evidențiate și sumele ce se scad din valoarea facturii, provenite de la organizațiile de tip OIREP*. Reducerile OIREP se aplică doar persoanelor fizice și sunt calculate lunar de către ADI SIGD Arad, în baza cantităților de deșeuri reciclate și valorificate de fiecare UAT în parte.

Un grad mai mare de colectare separată și valorificare a deșeurilor reciclabile va avea ca efect direct o reducere mai mare a facturii.

Având în vedere necesitatea adaptării sistemului informatic al operatorului la facturarea în noile condiții impuse de legislație, vă informăm că factura emisă la 30.06.2023, cuprinde sumele de plată aferente prestațiilor serviciilor de salubritate pentru perioada 25-30.04.2023, 1-31.05.2023 și 1-30.06.2023, acestea nefiind facturate anterior.

Pe această factură se regăsește de asemenea deducerea OIREP aferentă perioadei 25.04 – 31.05.2023.

 1. Tarifele aplicabile începând cu 25.04.2023, odată cu intrarea în vigoare a Contractului  de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale din județul Arad ZONA 1, nr. 1440/23.03.2023, aprobate în cadrul Hotărârii AGA ADI SIGD nr. 360/23.03.2023, sunt:
  UrbanRural
Componentă Tarif lei cu TVA/pers/
lună
lei cu TVA/pers/
lună
Tarif de colectare și transport deșeuri rezidualeRezidual                                 3.28                                 2.92
Tarif de colectare și transport deșeuri biodegradabileBio                                 2.13                                     –  
Tarif de colectare și transport deșeuri reciclabile hârtie/cartonH/C                                 1.26                                 0.69
Tarif de colectare și transport deșeuri reciclabile plastic/metalP/M                                 1.15                                 0.63
Tarif de colectare și transport deșeuri reciclabile sticlăSticla                                 0.29                                 0.15
Total colectare și transport                                  8.11                                 4.39
Tarif sortareReciclabil                                 0.76                                 0.41
Tarif compostareBio                                 1.71                                     –  
Tarif depozitareRezidual                                 2.12                                 1.76
Depozitare – indicator de performanță sortareReciclabil                                 0.25                                 0.14
Depozitare – indicator de performanță compostareBio                                 0.15                                     –  
CEC depozitare deșeuri rezidualeRezidual                                 1.56                                 1.30
CEC – indicator de performanță sortareReciclabil                                 0.19                                 0.10
CEC – indicator de performanță compostareBio                                 0.11                                     –  
Total servicii de tratare și eliminare deșeuriTotal                                 6.85                                 3.71
Tarif final lei/persoane/luna cu TVA inclus                               14.96                                 8.10

*OIREP – Organizația de Implementare a Răspunderii Extinse a Producătorului:

Organizație care Implementează Obligațiile privind Răspunderea Extinsă a Producătorului, care acoperă costurile de colectare separată, de transport şi tratare, inclusiv tratarea necesară pentru îndeplinirea obiectivelor naţionale de gestionare a deşeurilor stabilite la nivelul Uniunii Europene.