+40 374 885 692

Colectarea separată a deșeurilor, obligație legală

Pentru ca întreg Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor (SIMD) să funcționeze este nevoie de un comportament corect al tuturor actorilor din sistem: pe de o parte cetățenii, asociațiile de locatari, agenții economici și instituțiile care produc deșeuri, iar pe de altă parte operatorul de colectare și transport, stațiile de transfer și sortare, deponeul ecologic și companiile care reciclează deșeurile.

 

În acest moment există o infrastructură de colectare compusă din pubele și containere separate pentru diferite categorii de deșeuri: recipiente negre pentru deșeuri reziduale, recipiente (pubele și saci) galbene pentru deșeuri reciclabile, clopote verzi pentru ambalaje din sticlă, compostoare pentru deșeuri biodegradabile (in mediul rural). Acestea sunt puse la dispoziția generatorilor de deșeuri fie la gospodăriile inviduale sau sedii de firmă, fie în spațiile comune la platformele de colectare.

Tipuri de recipiente pentru colectarea selectivă a deșeurilor

Pubela galbenă / Sacul galben

Compostor (mediul rural)

Recipiente deșeuri reziduale

Clopotul verde

După sortarea lor, deșeurile din plastic, metal, hârtie, carton, sticlă care îndeplinesc cerințele necesare sunt transportate la companii specializate unde în urma unor procese industriale sunt transformate în materie primă pentru alte produse, acestea reîntorcându-se în ciclul economic. Deșeurile reziduale și cele compromise prin amestec sau prin colectare neconformă sunt de-a dreptul îngropate în deponeele ecologice, situație care este cea mai dăunătoare pentru mediu și cea care generează cele mai mari cheltuieli.

Toate categoriile de utilizatori ai serviciului de salubrizare (persoane fizice, asociații de locatari, agenți economici, instituții publice) au obligația, conform Legii 101/2006, să asigure precolectarea separată, în recipientele asigurate de operatorul serviciului, distinct inscripționate și amplasate în spații special amenajate, a deșeurilor pe care le-au generat în propria gospodărie sau ca urmare a activităților lucrative pe care le desfășoară;

Care sunt regulile colectării separate?

E foarte simplu! Tot ce este ambalaj este reciclabil!

Ce depozitez în recipientul galben?

– Hârtie și carton

– Ambalaje de metal și plastic

Ce depozitez în recipientul verde?

Ambalajele din sticlă

Ce depozitez în recipientul negru?

Deșeuri reziduale

Ce depozitez în recipientul maro (disponibil în mediul rural)?

Deșeurile biodegradabile

Este interzisă depozitarea în/lângă recipientele de colectare a următoarelor deșeuri:

Ce se întâmplă dacă nu respect obligațiile legale de colectare separată?

Ce am de făcut în cazul în care deșeurile nu mi-au fost colectate?

Care sunt recipientele de colectare? Îți mai spunem o dată:

Recipientul galben pentru hârtie și carton, Ambalaje de metal și plastic

Recipientul verde pentru ambalajele din sticlă

Recipientul negru pentru deșeuri reziduale.

Compostor (doar în mediul rural) pentru deșeurile biodegradabile.

Care este rolul meu în activitatea de colectare a deșeurilor?